_Mina109_
[EDIT] [H] VÂNG, THƯA NHỊ GIA | CHÁ CHÁ

[EDIT] [H] VÂNG, THƯA NHỊ GIA | CHÁ CHÁ

Tác giả:

108543 4144

❉ Độ dài: 32 chương Chính văn + 2 chương Phiên ngoại. ❉ Tình trạng edit: Hoàn thành. ❉ Nội dung: Hào môn thế gia, dưỡng thành, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, HE. ❉ Nhân vật chính: Dư An ♡ Tuân Quan Lan. ➻ Bìa: @sacyeunu ➻ Convert: Vespertine. ➻ Edit: Mina. ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞

[EDIT] MÃI YÊU EM NHƯ VẬY | MỘNG TIÊU NHỊ

[EDIT] MÃI YÊU EM NHƯ VẬY | MỘNG TIÊU NHỊ

Tác giả:

1599035 52431

❉ Độ dài: 90 chương Chính văn + 2 chương Phiên ngoại. ❉ Tình trạng edit: Hoàn thành. Đang beta ❉ Nội dung: Đô thị tình duyên, HE. ❉ Nhân vật chính: Hạ Mộc ♡ Kỷ Tiện Bắc. ➻ Bìa: Credit: @sacyeunu. ➻ Convert: Chihiro (Wikidich). ➻ Edit: Mina. ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂM

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂM

Tác giả:

1821786 54403

❉ Độ dài: 87 chương. ❉ Tình trạng edit: Hoàn thành. ❉ Nội dung: Hào môn thế gia, giới giải trí, tình yêu và hôn nhân, HE. ❉ Nhân vật chính: Trì Yên ♡ Khương Dịch. ➻ Bìa: Credit: @PhThu02. ➻ Editors: @_mina109_; @TyBeo8; @sunflower_td; @dquynh122; @chocolate7799; @Bom9838. ➻ Beta-ers: @_mina109_; @NingXi0900; @Bom9838. Cảm ơn editors và beta-ers đã giúp chủ nhà rất nhiều. (ʃƪ ˘ ³˘) ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞

[EDIT] [H] HẰNG NĂM CÓ NGÀY NÀY | TRÀ TRÀ ĐÁNG YÊU

[EDIT] [H] HẰNG NĂM CÓ NGÀY NÀY | TRÀ TRÀ ĐÁNG YÊU

Tác giả:

1486154 51149

❉ Độ dài: 77 chương Chính văn + 2 chương Phiên ngoại. ❉ Tình trạng edit: Hoàn thành. ❉ Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng, huyền huyễn, trọng sinh, HE. ❉ Nhân vật chính: Tuế Hòa ♡ Cừ Chiêu. ➻ Bìa: Credit: 2WLAND @meghekun. ➻ Edit: Mina. ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞

[EDIT] RUNG ĐỘNG ĐẾN MUỘN| LẠI MỘNG BẤT LẠI

[EDIT] RUNG ĐỘNG ĐẾN MUỘN| LẠI MỘNG BẤT LẠI

Tác giả:

1058 81

«GIỚI THIỆU» • Độ dài: 24 Chương. • • Nội dung: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, HE. • ⇻ Nhân vật chính: Tống Tri Dã ♡ Trì Yến. ⇺ ➻ Edit: Mina. ➻ Beta: Loading ➻ Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm. ➻ Bìa: Mina. ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞ . . . ∞ ∞ ∞